Initiatief van: TU/e | Brainport | BOM

NIEUWS

Partners in de regio Brainport Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant hebben de handen in een geslagen voor een nieuw noodfonds voor innovatieve startups. Zij maakten zich vanaf het begin van de coronacrisis al zorgen om deze groep ondernemers. Daaruit is het idee ontstaan om een noodfonds op te richten. In de Brainport-regio worden de partners gevormd door Bright Move, Incubator 3+, Brainport Development, Technische Universiteit Eindhoven, Rabobank Regio Eindhoven, Gemeente Eindhoven, Brabant Startup Fonds, ASML en Philips. Samen met de Provincie Noord-Brabant hebben zij het Bright Move noodfonds opgericht. Deze is bedoeld voor innovatieve startups die korter dan 6 jaar bestaan, personeel in dienst hebben en een BV zijn. Het fonds start met een bedrag van €1 miljoen. De garantstelling van de gemeente Eindhoven heeft geholpen bij het aantrekken van de middelen.

Regionaal noodfonds voor startups van start in de Brainport-regio

30 apr 2020
Regionaal noodfonds voor startups van start in de Brainport-regio

Het doel van het fonds is om drie maanden ondersteuning te bieden om tot een structurele oplossing van de financieringsvraag te komen. De financiële ondersteuning moet voorkomen dat innovatie in de regio de komende jaren flink terugvalt en problemen ontstaan in de doorontwikkeling van deze bedrijven nadat de coronacrisis is overwonnen.

Het regionale noodfonds is nodig omdat kleinere startups tussen wal en schip vallen bij de huidige maatregelen. Zij komen niet in aanmerking voor veel landelijke regelingen. Het nationale fonds voor startups en scaleups, dat in Noord-Brabant wordt uitgevoerd door de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), geeft kredieten tussen €50.000 en €2 miljoen. Het Bright Move noodfonds biedt leningen tussen de €15.000 en €50.000. Het regionale noodfonds en de landelijke Corona-Overbruggingslening (COL) vullen elkaar aan om zo veel mogelijk startups in de hele keten te kunnen helpen.

Beiden fondsen starten deze week. In het toeleiden van startups naar het juiste fonds werken BOM en de regionale partijen nauw samen. Het Bright Move fonds staat ook open voor andere partners om in te stappen en een financiële bijdrage te leveren.

Door een lening willen de partners in Brainport voorzien in de behoefte van kleinere startups.

De uitvoering van het fonds ligt bij Bright Move. Om aanspraak te kunnen maken op de lening moet de startup aan een aantal voorwaarden voldoen:

·       Onderneming niet ouder dan 5 jaar
·       Innovatief schaalbaar product
·       BV vorm
·       Met personeel
·       Team met voldoende kwaliteit
·       Geen lender of last resort
·       Hoofdelijke aansprakelijkheid (heel lichte variant) in privé van de grootaandeelhouder of aandeelhouders
·       Bij faillissement beslist het Investment Comité (IC) op basis van de inspanningen gedaan door de ondernemer of er sprake is van hoofdelijkheid (voldoende meegewerkt/overmacht)
·       Lening renteloos tot 31-12-2020 daarna 5% rente af te lossen in 12 termijnen in 2021
·       Fondsbeheerder heeft de mogelijkheid de rente en aflossing nog 1 extra jaar opschorten

Om aanspraak te maken op de lening moet de startup het volgende aanleveren:

·       Legitimatiebewijs aandeelhouders (Legitimatiebewijzen moeten ‘geblackmarkt’ worden aangeleverd. Hiervoor staat een handige KopieID-app van de Rijksoverheid ter beschikking)
·       Uittreksel KvK niet ouder dan 3 maanden
·       Cijfers (of voorlopige) balans 2019
·       Korte omschrijving bedrijf product en markt
·       Liquiditeitsprognose 2020
·       Actuele bankstand (en ruimte) of nog uit te keren tranche financier
·       Aangeven van welke regelingen nog meer gebruik gemaakt wordt of in de toekomst zal gebeuren
·       Opgave van de kosten die met de lening betaald gaan worden

Aanvraagprocedure:

·       Vanaf 30 april kan per startup een minimale aanvraag van €15.000 en een maximale van €50.000 gedaan worden
·       Bovenstaande aan te leveren gegevens kunnen aangeleverd worden per mail via info@brightmove.nl
·       De toetsing van de voorwaarden wordt gedaan door een drie koppig Investment Comité bestaande uit vertegenwoordigers van de TU/e, Rabobank en Brainport Development
·       Na toetsing wordt de startup uitgenodigd om online via Microsoft Teams een pitch te geven voor het IC. Daarna neemt het IC een besluit over het al dan niet toekennen van de lening

Technische realisatie: Cosly.com