Initiatief van: Fontys | TU/e | Brainport | BOM
01.

IS JOUW IDEE INNOVATIEF?

Toelichting: Kan jouw initiatief als baanbrekend of zeer vernieuwend worden beschouwd?
02.

KEN JE JOUW STERKE EN ZWAKKE KANTEN?

Toelichting: Ondernemen gaat natuurlijk over het product of de dienst, maar uiteindelijk moet jij het naar de markt brengen, verkopen, onder de aandacht brengen, je team stimuleren en beslissingen nemen van allerlei aard. Dit hoef je niet allemaal te kunnen en als je dat weet, ben je al heel ver!
03.

KAN JE JOUW IDEE BESCHERMEN?

Toelichting: Kan jouw initiatief, als het eenmaal aan het publiek of bedrijf bekend is, eenvoudig worden nagemaakt of kan er bijvoorbeeld een patent, copyright, beeldmerk of licentie op gaan rusten?
04.

KAN JE EEN LANGDURIGE VOORSPRONG NEMEN?

Toelichting: Eenmaal op de markt, kan je jouw initiatief bijvoorbeeld door middel van uitgekiende productie, lage kosten, slimme release strategie, updates, goede bescherming of een combinatie hiervan voor een redelijke tijd voorsprong behouden op de concurrentie?
05.

IS JOUW IDEE SCHAALBAAR?

Toelichting: Is jouw initiatief snel in volume te produceren en/of te distribueren, zodat je zonder enorme investeringen een rap toenemende vraag kan bedienen?
06.

IS HET DE BASIS VOOR EEN WERELDWIJD OPERERENDE ONDERNEMING?

Toelichting: Is de kans aanwezig dat jouw initiatief uiteindelijk kan leiden tot de vorming van een nieuwe producent van producten zoals NXP, VDL of ASML?
07.

WIL JE FINANCIERING VOOR HET OPZETTEN VAN JE BEDRIJF VIA EEN pre-seedlening?

Toelichting: De lening wordt besteed aan het bedrijfsmatig op de markt brengen en alle activiteiten die met de start van een bedrijf samengaan; van een kansrijke, innovatieve commerciƫle activiteit op het gebied van technologie, ontwerp of concept.
08.

WIL JE FINANCIERING VOOR HET doen VAN EEN HAALBAARHEIDSSTUDIE VIA EEN PROOF-OF-CONCEPTLENING?

Toelichting: Een POC is een lening voor het uitvoeren van een technisch haalbaarheidsonderzoek waarin wordt aangetoond dat nieuwe, innovatieve kennis en technologie in een bepaalde toepassing, op een bepaalde schaal, kan functioneren. Het resultaat van een POC zou een niet commercieel prototype kunnen zijn, een software-ontwerp of een technische haalbaarheidsstudie.
Verstuur

Technische realisatie: Cosly.com