Initiatief van: Fontys | TU/e | Brainport | BOM

ZO GAAN WIJ TE WERK

"We get your idea moving, is het motto van Bright Move om starters via wijze raad en actieve daad te ondersteunen in hun plan."

QUICKSCAN:

Kunnen wij
jou verder
helpen met jouw
idee?

Bright Move heeft als missie het valoriseren van hightech ideeën en kennis. Dit doet Bright Move door innovatieve hightech startups te versterken met ondersteuning enerzijds en financiering anderszijds.

 

 

Ondersteuning
Bright Move is actief in het ondersteunen van starters bij het bouwen van een financierbaar en levensvatbaar businessplan. Bright Move helpt door het koppelen van start-ups aan ’launching customers’ en het begeleiden door middel van een professioneel team van business developers, patent experts en financieel deskundigen. Ook beschikt Bright Move over een breed netwerk van partners, high tech bedrijven en specialistische dienstverleners die starters en spin-offs van allerlei diensten voorzien die in de startersfase van groot belang zijn. Deze bedrijven zijn verenigd in de Data Room, een netwerk van dienstverlenende experts, geselecteerd op betrouwbaarheid en eerlijk ondernemen. Daarnaast deelt Bright Move actief haar kennis tijdens Meet & Match events en in haar nieuwsbrief de Data Room Update.

Financiering
Voor de financiering van kansrijke initiatieven beschikt Bright Move over twee fondsen, een pre-seed fonds en een proof-of-concept (POC) fonds. Het pre-seed fonds is bedoeld voor de (pre-)starter die een innovatief product of dienst ontwikkelt en dat uiteindelijk bedrijfsmatig wil exploiteren. Het pre-seed fonds verschaft een achtergestelde persoonlijke lening tot maximaal € 100.000. Het POC fonds geeft leningen uit om technische haalbaarheid van een technologie in een bepaalde toepassing te kunnen testen. De uitkomst van een dergelijk traject kan bijvoorbeeld een uitvoerig haalbaarheidsonderzoek of een prototype zijn. 

Procedure bij financiering
Aan het toekennen van een lening gaat een traject vooraf. Dit is erop gericht om de aanvrager van de lening zo beslagen mogelijk het ondernemerschap te laten aanvangen. In grote lijnen ziet het proces er als volgt uit:

  • De aanvraag via de website (zie: Quickscan) wordt beoordeeld door ervaren business developers van Bright Move.
  • Indien positief, wordt een afspraak gemaakt om de business case verder uit te werken.
  • Indien de business case positief is, stelt de ondernemer in overleg met de business developer van Bright Move een Expertteam samen dat vanuit verschillende invalshoeken (technisch, commercieel) de business case becommentarieert. Vervolgens doet de kandidaat ondernemer een assessement.
  • Met het commentaar van het Expertteam in het achterhoofd, wordt afhankelijk van het type lening een Businessplan gemaakt (bij aanvraag pre-seed lening) of een dossier voor het Bright Move Investerings Committee (bij aanvraag van een Proof-of-Concept lening).
  • Nadat het Businessplan is besproken met de business developer en deze aan de eisen voldoet, wordt de aanvraag voorgelegd aan het Investerings Committee.
  • Het Investerings Committee beslist over de toekenning van de lening.

De doorlooptijd tot aan de toekenning bedraagt gemiddeld drie maanden. In bovenstaande animatie is in een notendop het proces weergegeven voor starters die afkomstig zijn van de TU/e.

Link naar Quickscan.

 

Technische realisatie: Cosly.com